“I Ty możesz karmić piersią – zostań ekspertem od własnej laktacji .”

Karmienie piersią wydaje się być bajecznie proste, bo tak skonstruowała nas natura?  To dlaczego zaledwie 17% w Polsce karmi swoje dzieci w 9 miesiącu życia? 

Odpowiedzi na to pytanie jest wiele. Z jednej strony trzeba wymienić pojawiające się zarówno na początku, jak i w trakcie „mlecznej drogi” trudności, które nierozwiązane uniemożliwiają start laktacji, a potem jej kontynuowanie. Z drugiej niestety należy też wspomnieć o niewiedzy osób medycznych, dysponujących przestarzałymi informacjami, nie przystającymi do tego co dziś wiemy na temat karmienia. Kolejna rzecz dotyczy utrzymującego się w dalszym ciągu „terroru butelki” czy rozpowszechnionych i silnie zakorzenionych laktacyjnych mitów. 

Wiedza jest potężną siłą, która ratuje karmienie piersią!

Z tego VOD dowiecie się:

➡ jak rozpoznać kiedy pojawiają się laktacyjne trudności, 

➡ do kogo zwrócić się o pomoc, 

➡ w jaki sposób zawalczyć o swoją laktacyjną drogę,

➡ czy warto karmić piersią,

➡ jakie są korzyści dla mamy i dziecka,

➡ co mówią najnowsze badania,

➡ dlaczego wsparcie emocjonalne jest tak ważne,

➡ czy mieszanka modyfikowana może w ogóle konkurować z mlekiem mamy.

Karmienie piersią to inwestycja w zdrowie naszego dziecka i całego społeczeństwa. Mleko mamy jest najlepszym prezentem, jaki możemy dać nowonarodzonemu człowiekowi, a kiedy staniemy się ekspertami od własnej laktacji, nic nie przeszkodzi nam w odniesieniu sukcesów na tym polu.

Częściowy dochód ze sprzedaży VOD zostanie przekazany na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów Dzieło, którego głównymi celami są: troska o rozwój osobowy członków Stowarzyszenia poprzez pogłębianie ich formacji społecznej, religijnej, etycznej, ekologicznej, doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz współpracę opartą o koleżeństwo, promowanie postaw chrześcijańskich i obywatelskich, wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej oraz chrześcijańskich mediów, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży, szczególnie z małych miast i wsi, upowszechnianie nauczania Papieża Jana Pawła II. Stowarzyszenie Absolwentów Dzieło zostało założone przez absolwentów uczelni wyższych, którzy byli objęci programem stypendialnym  Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Oprócz tego, że możecie zdobyć wiedzę, macie szansę także zrobić coś dobrego 💗

ZAPIS VOD:
Czas trwania:  
113 min
Czas dostępu: 
365 dni
Ilość odtworzeń: 
NIELIMITOWANA

Wartość: 59 zł

Aktualna cena: 29 zł
I Ty możesz karmić piersią – zostań ekspertem od własnej laktacji


“Jak długo karmić piersią? Czy karmić w ciąży? Co wiemy o karmieniu w tandemie? Wiedza personelu i laktacji”

ZAPIS VOD:
Czas trwania:  
48 min
Czas dostępu: 
365 dni
Ilość odtworzeń: 
NIELIMITOWANA

Wartość: 59 zł

Aktualna cena: 59 zł


Jak długo karmić piersią? Czy karmić w ciąży? Co wiemy o karmieniu w tandemie?