GIMNASTYKA DLA KOBIET W CIĄŻY

Konin, ul. Kwiatowa 21, osiedle Glinka

Wtorek godz. 10:30

Piątek godz. 10:30
O przybyciu na zajęcia proszę informować pod numerem tel. 884 666 584.
Zapraszamy!

Zajęcia dla kobiet w ciąży odbywają się w miłej kameralnej atmosferze. Fachowa opieka. Program ćwiczeń opracowany, tak aby pomóc zachować dobrą formę podczas ciąży i przygotować do porodu oraz ułatwić odzyskanie sylwetki po urodzeniu dziecka.

Zrób coś dla siebie, wyjdź z domu, przyjdź do nas i zostań Aktywną Mamą!

REGULAMIN ZAJĘĆ

GIMNASTYKA DLA KOBIET W CIĄŻY

W HAPPYMED sp. z o.o.

Każdy z uczestników zajęć GIMNASTYKA DLA KOBIET W CIĄŻY zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem zajęć i zasadami ich odrabiania.

 1. Sprzedaż karnetów na zajęcia odbywa się w rejestracji HAPPYMED sp. z o.o. Wykupując karnet usługodawca określa dzień/dni  i godzinę uczestnictwa w zajęciach.
 2. Istnieje możliwość wykupienia biletu jednorazowego w momencie gdy w grupie jest wolne miejsce (cena biletu jednorazowego wynosi 30zł.).
 3. Karnet obejmuje 4 zajęcia.
 4. Karnet należy wykupić przed zakończeniem terminu ostatniego karnetu. W przeciwnym razie rezerwacja przepada i miejsce w grupie może zostać sprzedane.
 5. Cena karnetu obejmuje 4 zajęcia- po 60 minut (ćwiczenia i relaksacja).
 6. Zakup karnetu na zajęcia GIMNASTYKA DLA KOBIET W CIĄŻY jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 1. Przed rozpoczęciem ćwiczeń konieczna jest konsultacja z lekarzem ginekologiem/ położną/ położnym prowadzącym ciążę w celu wykluczenia ewentualnych przeciwwskazań.

Nieobecność na zajęciach przez uczestnika nie stanowi podstawy do zwrotu pieniędzy.

ZASADY ODRABIANIA ZAJĘĆ GIMNASTYKA DLA KOBIET W CIĄŻY

 1. Każdy uczestnik zajęć ma możliwość odrobienia jednych zajęć z karnetu. Należy jednak wykorzystać tą możliwość przed zakończeniem ważności karnetu.
 2. Termin odrabiania zajęć należy uzgodnić z obsługą w rejestracji lub telefonicznie.
 3. Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w grupach, w których istnieją wolne miejsca po uprzedniej rezerwacji.
 4. W przypadku gdy osoba dokona rezerwacji celem odrobienia nieobecności i nie przyjdzie na zajęcia bez uprzedzenia o tym fakcie traci uprawnienie do odrobienia tych zajęć.
 5. Zajęcia nieodrobione bez względu na przyczynę przepadają i nie należy się za nie zwrot pieniędzy.
 6. Nie ma możliwości przepisania karnetu na inny termin.

Oświadczenie:

Oświadczam, że moja ciąża przebiega prawidłowo, lekarz prowadzący ciążę nie widzi żadnych przeciwwskazań, przez które nie mogłabym uczestniczyć w zajęciach: ĆWICZENIA DLA KOBIET W CIĄŻY.

W wyżej wymienionych zajęciach uczestniczę na własną odpowiedzialność. W przypadku pojawienia się przeciwwskazań, zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o tym osobę prowadzącą zajęcia.