KONIN

KONIN
0110
0100
0090

Kontakt: 884 666 584

Biuro w Koninie
czynne:
Biuro w Koninie
czynne:
Edukacja
przedporodowa
Poniedziałek
Środa
Piątek
8:00-16:00
Wtorek
Czwartek
08:00- 17:00
Czwartek godz 11:00
(od 21 tyg)

Wtorek godz. 12:00
(od 32tyg)
 
  •