Rekrutacja

Kursy w ramach Narodowego Programu Zdrowia zakończyliśmy z dniem 31.12.2018r.

Zapraszamy na kurs: https://happy-med.pl/produkt/edukatordslaktacji/

plakat