Międzynarodowa Konferencja PROLACTA

PROLACTA

Codziennie zdobywamy i doskonalimy wiedzę na temat karmienia piersią oraz wszystkiego, co z nim związane. Rosnąca świadomość wpływu mleka kobiecego na organizm, a także psychikę dziecka czy matki, zachęca do walki o każdy dzień ich mlecznej drogi. Zebraliśmy zarówno najświeższe jak i najważniejsze kwestie, dotyczące karmienia piersią, łącząc je w postaci konferencji, na którą zapraszamy. Wierzymy, że wiedza i praktyka niosą ze sobą wartość, jaką jest dostrzeganie znaczenia laktacji, jako pierwszego i jednego z najważniejszych kroków ku lepszemu zdrowiu całej populacji.

Międzynarodowa Konferencja Laktacyjna PROLACTA jest połączeniem rzetelnych informacji, najnowszych badań, wielu lat doświadczeń i odpowiedzią na potrzeby środowiska okołolaktacyjnego. W tym roku opowiemy o metodach wsparcia kobiety w okresie laktacji przez profesjonalistów oraz osoby niemedyczne. Uczestnicy poprzez bogaty program i bezpośredni kontakt z takimi wykładowcami jak: Rosa Sorribas (IBCLC, Crianza Natura CEO), dr n.med. Małgorzata Chochowska (fizjoterapeutka, terapeutka manualna), dr Urszula Bernatowicz-Łojko (pediatra, neonatolog), Agata Aleksandrowicz (hafija.pl) czy Estera Michalak (IBCLC, położna) zostaną wyposażeni w dawkę wiedzy, pozwalającą rozszerzyć swoje kompetencje i mieć realny wpływ na popularyzowanie karmienia piersią oraz pomoc w jego utrzymaniu.

PROLACTA kierowana jest do położnych, doul, fizjoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, dietetyków, promotorów karmienia i innych specjalistów, zajmujących się tematyką okołoporodową.

Data: 10 listopada 2018 roku
Godzina: 9.30 – 18.00
Miejsce: Poznań, ul. Rokietnicka 8, Centrum Biologii Medycznej

Formularz rejestracyjny do pobrania – karta zgłoszenia PROLACTA
Uzupełnione prosimy kierować na adres e-mail: [email protected]

Płatności:
Fundacja Opieki Okołoporodowej.
Ul. Konińska 61, 62-410 Zagórów
BZ WBK S.A. 57 1090 2590 0000 0001 2287 1975.
300 zł/osoba

 

PROGRAM KONFERENCJI:

8:30-9:30 Rejestracja uczestników

9:30-9:50 Powitanie

9:50-10:50 Jak długo karmić piersią? Czy karmić w ciąży? Co wiemy o karmieniu w tandemie? Wiedza personelu na temat laktacji

– Estera Michalak (położna, IBCLC)

10:50-12:30 News from medical researches about composition of breast milk (f.e. meaning of oligosaccharides, microbiome and fats)

Nowości z badań medycznych dotyczących składu mleka kobiecego ( znaczenie oligosacharydów, mikrobiomu i tłuszczów)

– Rosa Sorribas (IBCLC, Crianza Natura CEO)

12:30-13:30 Lunch

13:30-15:30 Drenaż limfatyczny w zastoju pokarmu – z wykorzystaniem autorskiej metody BreastBrushing (BreBru)

– dr n. med. Małgorzata Chochowska (fizjoterapetuka, terapeutka manualna) wykład z pokazem

15:30-16:30 What can we do to start breastfeeding succesfully

Co możemy zrobić, aby rozpocząć karmienie piersią z powodzeniem

– Rosa Sorribas (IBCLC, Crianza Natura CEO)

16:30-17:00 Przerwa kawowa

17:00-17:15 Bank Mleka Kobiecego w Poznaniu

17:15-18:00 Rozwiązywanie problemów laktacyjnych po indukcji porodu, cięciu cesarskim i porodach zabiegowych

– dr Urszula Bernatowicz-Łojko (pediatra, neonatolog)

18:00- 18:10 Rozdanie certyfikatów, zakończenie konferencji

 

*organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji.

*Wykłady Rosy Sorribas będą tłumaczone na język polski.

 

karta zgłoszenia PROLACTA