IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne „Daj szansę na mleko mamy”

IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne „Daj szansę na mleko mamy”

Kolejne IV Wrocławskie Forum Neonatologiczne „Daj szansę na mleko mamy” – 6 miesięcy po otwarciu Banku Mleka Kobiecego w Klinice Neonatologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu.

Celem konferencji jest prezentacja najnowszych rekomendacji żywieniowych z uwzględnieniem karmienia naturalnego, nie tylko w okresie noworodkowym, ale przede wszystkim niemowlęcym.  Dyskusja interdyscyplinarna dotycząca najczęściej popełnianych błędów żywieniowych i podaży mieszanek mlecznych jako ekwiwalentów mleka kobiecego. Prezentacja procedur stosowanych w Banku Mleka Kobiecego i możliwości stosowania mleka gatunkowo swoistego dla człowieka.

Konferencja jest skierowana głównie do lekarzy pediatrów, neonatologów, położnych, pielęgniarek, konsultantów i doradców laktacyjnych, a także wszystkich, którym bliskie jest karmienie naturalne od urodzenia i jak najdłużej.

http://www.usk.wroc.pl/ASK_source/forumneonat/Borszura_IV_WFN_min.pdf